Enneagrammet

enneagramsymbolEnneagrammet är en modell och beskrivning av människors personlighet som beskriver både beteenden och de medvetna och omedvetna drivkrafterna bakom beteenden. Det innehåller dessutom en utvecklingsdimension som visar beteende beroende på personlig mognad och psykisk balans. I kommunikation mellan individer och i grupper är Enneagrammet ett utmärkt stöd. Det skapar förståelse inför hur olika vi människor uppfattar tillvaron och hur man kan utveckla ett effektivt samarbete. Det är ingen som ”äger” Enneagrammet och det kan tolkas fritt och under 1900-talet samlades etiska regler för användningen av Enneagrammet i IEAs (International Enneagram Association) regi.

Enneagrammet beskriver de tankar och handlingar vi vanemässigt upprepar. Förståelse av Enneagrammet hjälper oss att välja våra reaktioner och hitta fram till våra verkliga resurser. Ökar också förståelsen för andras sätt att vara och kommunicera.

Genom att lära oss Enneagrammet utvecklar vi förmågan att möta oss själva och andra på ett konstruktivt, respektfullt och ödmjukt sätt. Människor är inte bra eller dåliga, bara olika.