Enneagrammet

enneagramsymbol

Enneagrammet är en modell och beskrivning av människors personlighet som beskriver både beteenden och de medvetna och omedvetna drivkrafterna bakom beteenden. Det innehåller dessutom en utvecklingsdimension som visar beteende beroende på personlig mognad och psykisk balans.

Läs mer

Om Boken Enneagrammet Slutsåld! Nytryck kommer inom kort.

cover

I Boken Enneagrammetstiftar du på ett lättsamt och samtidigt seriöst sätt bekantskap med Enneagrammet. Du läser om de olika typernas strategier, om olika sätt att agera, kommunicera och lösa konflikter på, samtidigt som du inser att det finns ett djup i modellen som du kan utforska vidare.

Läs mer

Eva Ekman

Eva beskärd

Eva var bland de första att introducera Enneagrammet i Sverige och har hållit kurser och utbildningar i snart 15 år.

Läs mer